Ofte stilte spørsmål

Faktura

Strøm
For å få strøm til din bolig må du ha to avtaler – en avtale om kjøp av strøm som du inngår med Huskraft Energi eller en annen strømleverandør. Prisen på strømavtalen vil variere ut ifra hvilken avtale du har og ditt forbruk. Du må også betale for nettleie. Nettleie må alle betale uansett hvem din strømleverandør er.
Nettleie
Nettleie til din lokale netteier dekker kostnadene for å transportere strømmen fram til din bolig. Det du betaler dekker drift, vedlikehold, utbygging av strømnettet og offentlige avgifter. Hvem som er din netteier vil være styrt av hvor i landet du bor. Nettleie må alle betale uansett hvem din strømleverandør er og prisen du betaler for nettleie vil være fastsatt av din netteier. Hvem som er din strømleverandør vil ikke påvirke prisen for nettleien.

Vi skal selvsagt utsette eller dele opp fakturaen din. Ta kontakt med våre dyktige medarbeidere på kundeservice.

Vi sender papirfaktura kostnadsfritt.

Hva som faktureres vil avhenge av avtalen du har. Med en spotavtale vil det stå det aktuelle påslaget og fastleddet, i tillegg til den gjennomsnittlige spotprisen for måneden. Med en forvaltningsavtale vil det stå en strømpris, som da er prisen man betaler totalt sett per kWh. Også her vil det aktuelle fastleddet stå på en egen linje. Har du forskuddsbetaling vil det stå oppgitt hvilke priser som faktureres for hvilke perioder, i tillegg til en avregning mot tidligere innbetalinger for å sikre at du ikke betaler for mye.

Som ny kunde må man motta første faktura på e-post eller brev, vi kan dessverre ikke legge inn en betalingsmetode i din nettbank. På den første fakturaen du mottar vil det stå en referanse for E-faktura og Avtalegiro.

Strøm, avtaler og priser

Alle i Norge er koblet på samme strømnett, og man kan ikke velge eller velge bort en strømkilde. Strømmen man får i stikkontakten er en sammensetning mellom forskjellige former for produksjon, i tillegg til import fra utlandet. Du kan lese mer om det på NVE’s nettsider her.

Dette innebærer at en andel av strømmen som leveres til din husstand kjøpes på forhånd når våre dyktige strømforvaltere anser prisen som gunstig. Målet er dermed å slå markedsprisen gjennom strategiske innkjøp. Denne avtaleformen er ganske ny, spesielt for privatmarkedet.

En spotavtale innebærer at man betaler den aktuelle prisen der og da. Strømleverandøren leverer strøm til prisen den selges for til enhver tid, pluss sitt aktuelle påslag og fastledd. Spotavtaler følger markedet på godt og vondt, så når det skjer noe som gjør at strømprisen blir veldig lav eller veldig høy følger kunden disse variasjonene.

Innkjøpsprisen påvirkes av mange faktorer, men den korte versjonen er tilbud og etterspørsel. Blant de største påvirkerne finner man forbruk, vannmagasiner, vind, og aktivitet i industriell produksjon. På vinteren går prisene opp fordi det brukes mer strøm til for eksempel oppvarming, i tillegg til at snø minsker tilgjengelige ressurser i vannmagasiner. Alle norske strømleverandører kjøper strømmen på strømbørsen Nordpool, til en gitt innkjøpspris.

Nordpool er en strømbørs hvor 20 land i Europa kan gjøre sin strømhandel. Det er her strømleverandører betaler for strømmen som leveres til kundene, og prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Nordpool fungerer på mange måter som en vanlig børs, med handel, prisvariasjoner og andre praksiser man ser med børshandel.

En strømleverandør kjøper strøm fra strømbørsen Nordpool og sørger for at strøm tilsvarende husstandens forbruk tilføres nettet. En strømprodusent lager strømmen selv og sørger for at den fysiske strømmen tilføres nettet, som leverer strøm rundt til husstander.

På portalen Elhub kan du logge på med bank-ID og se hvilken leverandør strømmen din kommer fra. Det vil også stå på strømfakturaen.

kontakt oss

Postboks 3026
Handelstorget
3707 Skien

Logg inn på Min side for å

  • Se dine strømavtaler
  • Se ditt forbruksoversikt
  • Endre fakturaadresse
  • Melde flytting
Logg inn