Huskraft: Slik fungerer strømmarkedet

Den nordiske strømbørsen

Strømprisen fastsettes nemlig daglig av den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Klokken 12 hver dag må kraftleverandør slik som Huskraft melde inn et estimat over hvor mye strøm våre kunder vil bruke det neste døgnet. Kraftprodusentene melder inn hvor mye strøm de vil produsere og til hvilken pris, og deretter fastsettes prisene per time for det neste døgnet

På kraftbørsen er det tilbud og etterspørsel som råder. Kraftleverandørene, de som kjøper inn strømmen og leverer den til sine kunder, må sørge for at de har tilgang til nok strøm til best mulig pris.

Huskraft Energi og alle andre strømleverandører i Norge kjøper inn strøm på strømbørsen NordPool og selger den videre til strømkundene våre.

Hva påvirker strømprisen?

Det er mange ting som har innvirkning på strømprisen, en av dem er hvor mye strøm som brukes. Når det er kaldt ute er det mange som plutselig skrur opp innetemperaturen. Da øker etterspørselen og kwh prisen stiger. På samme måte kan perioder med lite behov for oppvarming bidra til lave strømpriser.