Huskraft: Hva er forskjell på strøm og nettleie?

Hva er strøm?

Alle strømleverandører i Norge, kjøper inn strøm på strømbørsen NordPool og selger den videre til strømkundene våre.

Hvilken strømleverandør du velger å kjøpe strøm fra er helt opp til deg, og uansett hvilket selskap du velger, så får du akkurat den samme strømmen ut av stikkontakten hjemme.

Hvor mye du betaler for strømmen din fra måned til måned påvirkes først og fremst av strømprisene på strømbørsen, hvor mye strøm du bruker, og hva slags strømavtale du har.

Hva påvirker strømprisen?

Det er mange ting som har innvirkning på strømprisen, en av dem er hvor mye strøm som brukes. Når det er kaldt ute er det mange som plutselig skrur opp innetemperaturen. Da øker etterspørselen og kwh prisen stiger. På samme måte kan perioder med lite behov for oppvarming bidra til lave strømpriser.

Hva er nettleie?

Nettleie er leien du betaler til nettleverandøren for å benytte deg av strømnettet. Inntektene fra nettleie skal gå til vedlikehold, drifting og forbedring av strømnettet og betales til selskapet som eier strømledningene til og fra boligen din.

Kan jeg bytte nettleverandør?

Boliger er tilknyttet strømnettet via strømledning

Som boligeier kan du ikke selv bestemme hvem du betaler nettleie til. Markedet for strømnett er ikke konkurranseutsatt, og det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område.

Dermed er det i praksis selskapene selv som bestemmer hvilken pris de ønsker å sette på nettleien.

Hva er en Kilowatt?

En kilowattime (kWh) kan forklares som den energien som en effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time. Eller sagt på en annen måte, om du skrur på et apparat som bruker 1000 W strøm og lar det stå på i en time, har du brukt 1 kWh.