Huskraft: Dette gjør du ved en strømulykke

Cirka 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. Det er dermed ikke en type ulykke man ofte møter på i hverdagen, og det rammer som oftest profesjonelle som jobber med elektrisitet. Likevel er det viktig å vite hvordan man skal opptre hvis uhellet først er ute.

Strømulykker kan være svært alvorlige og føre til langvarige helseplager. Derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre hvis man selv eller noen i nærheten blir utsatt for et slikt uhell.

Oppsøk medisinsk hjelp

Man må oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis noen har blitt utsatt for følgende i en strømulykke:

– Lynnedslag

– Brannskade

– Blitt bevisstløs, uvel eller omtåket

– Strømgjennomgang gjennom hjerteregion/overkropp

– Strømgjennomgang fra høyspenning

– Lammelser

– Balanseproblemer

– Nummenhet

Med medisinsk hjelp mener vi fastlege, legevakt eller nødtelefon. Ved alvorlige ulykker skal du gi medisinsk førstehjelp og varsle 113, men pass på å ikke utsette deg selv for samme strømulykke som den skadede personen.

Slik kan du forebygge du strømulykker

Som privatperson er det heldigvis lett å forebygge strømskader. Sørg for at det elektriske anlegget ditt er godt vedlikeholdt, og ikke begi deg ut på elektrisk arbeid som du ikke er kvalifisert til. Mistenker du en jordfeil i hjemmet eller andre feil med det elektrise anlegget, er det best å ta kontakt med elektriker med en gang. Overlat vedlikehold og utvidelser til fagfolk, så trenger du ikke bekymre deg.