Huskraft: Dette bør du tenke på før du flytter.

Når du skal flytte må du registrere din gamle strømmåler som utflyttet, slik at du ikke lenger betaler for den. Dette kan gjøres hos netteier eller strømleverandøren din.

Du må deretter kontakte leverandøren som skal stå for strømmen i din nye bolig og sikre at det foretas et eierskifte, og at den nye måleren står i riktig navn.

Alt dette kan vi selvsagt hjelpe deg med gjennom våre flinke medarbeidere på kundeservice.

Velg en strømleverandør

Er du fornøyd med den nåværende strømavtalen din, kan du ta den med deg videre. Leverandøren trenger da kun beskjed om flyttedato og den nye adressen din.

Om du ikke velger en strømleverandør vil du fortsatt få strøm til boligen din. Nettselskapene i Norge er forpliktet til å levere strøm til husstandene, men velger du ikke en strømleverandør

havner du på det som kalles leveringsplikt, og det blir for veldig dyrt! For å unngå å ryke på unødvendige merutgifter til strømmen, anbefales det å velge en strømleverandør med en gang.