Avtalevilkår & personvern

Når du inngår en strømavtale med Huskraft Energi (heretter kalt: Huskraft Energi), trenger vi noen personopplysninger for å inngå og forvalte denne avtalen. Du blir bedt om å gi oss navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og målpunktid. Formålet er å ivareta strømavtalen som inngås mellom deg som kunde og oss som strømleverandør.

Huskraft Energi innhenter kun personopplysninger som vi mener er tilstrekkelig for å kunne ivareta strømavtalen, og informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål. Personopplysningene vi har registrert om deg er de du oppgir ved avtaleinngåelse. Vi bruker deler av disse opplysningene for å foreta en kredittvurderingssjekk som foretas av ekstern leverandør, men innholdet i kredittvurderingen blir ikke lagret hos Huskraft Energi.

Oppstart & Avslutte kundeforhold

Huskraft Energi har ingen ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra Huskraft Energi bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Huskraft Energi forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. Huskraft Energi forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Oppstart kan skje to dager frem i tid dersom dette er leverandørbytte eller bestillingen blir sendt inn til vårt kundesenter, 3-4 dager dersom dette er profilmålte kunder. For kunder som sitter på pliktleveranse hos sin netteier starter deres oppstart tilbake i tid. Kundebytte/overtakelse av måler kan også ha oppstart tilbake i tid. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men eventuelle faste avgifter vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen. Dersom kunden har flere betalinger utestående etter purrevarsel og inkassovarsel forbeholder Huskraft Energi seg retten til å tvang avslutte strømavtalen og sette kunden på pliktleveranse uten varsel.

 

Oppsigelse av strømavtale.

Markedsreglene tillater utflytting av kunde 2 dager frem i tid. Utflytting kan ikke tilbakedateres.  Kunde må sende e-post til info@huskraft.no 5 dager før ønsket oppsigelse dato eller minst 2 dager tidligere.

Priser

Timespotpris (områdepris) fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + gjeldende månedsgebyr, påslag pr KWt, elsertifikat og offentlige avgifter.

 

Avtaler med garantiperiode

Alle avtaler med garantiperiode skal etter garantiperioden fortsette kundeforholdet på «Huskraft Webspot som en standard variabel avtale». Avtalen faktureres månedlig – etterskuddsvis.

 

Bedriftsavtale

Huskraft Large er en innkjøpsprisavtale som følger markedsutvikling. Strømprisen er inkludert våre innkjøpskostnader, påslag og elsertifikat.  Avtalen har 0 kr i fastbeløp og ingen bindingstid.

 

Faktura

Alle våre fakturaer faktureres etterskuddsvis.

Refundering 

Ved en feilfakturering skal ikke faktura krediteres da kunden skal få tilbakebetalt overbelastet beløp til deres bank konto senest 5 virkedager etter faktura har blitt innbetalt av kunde.

Betingelser 

  • Tilbakebetaling gjelder kun overbelastet beløp og ikke purregebyr, salær eller andre kostnader som kunden har pådratt seg grunnet en sen innbetaling av faktura.

 

Personvern

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern og følger gjeldende personopplysningslov, herunder også EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer dine. Dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er din godkjenning av våre brukervilkår når du inngår strømavtale med oss, våre berettigede interesse i å drive virksomheten vår og det som er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

Kommunikasjon og markedsføring

Vi vil kommunisere med deg på e-post vedrørende forhold som er aktuelle for å ivareta kundeforholdet. Du vil også få tilgang til din egen «Min Side» portal hvor du vil se oppdatert informasjon om ditt kundeforhold.

Kunder og interessenter vil kunne motta nyhetsbrev fra oss. Det er mulig å reservere seg mot mottak av nyhetsbrev selv om du har en strømavtale med oss. Dette kan gjøres ved avtaleinngåelse, ved å endre innstillinger på «Min Side» eller reservere deg ved å svare på e-posten du mottar. Dersom du har samtykket til å motta vårt nyhetsbrev kan du kalle tilbake dette samtykket.

Som del av vår salgsaktivitet, innhenter vi salgslister fra aktører i markedet som formidler disse. Vi vil benytte din kontaktinformasjon, navn og telefonnummer, i markedsøyemed. Dine personopplysninger som blir benyttet i denne anledningen vil bli slettet om en avtale ikke er ønskelig å etablere.

Dersom du bestiller, avslutter eller endrer en strømavtale med oss over telefon, vil vi kunne gjøre opptak av samtalen som oppbevares frem til avtalen er dokumentert, og eller korrekt faktura produsert.

På nettstedet vårt vil du kunne starte en Chat og bestille avtale. Du kan også kontakte oss via telefon, e-post, brev eller sosiale medier. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger dersom det er relevant for å betjene din henvendelse.

Ved innsendelse av skjema for å bestille avtale gjennom vår nettside, kan din IP adresse bli lagret.

Cookies/Informasjonskapsler
Nå du besøker huskraft.no blir du bedt om å gi ditt samtykke til at cookies brukes. En cookie (kake) er en liten textfil som nettsiden du besøker, ber om å få lagre på den dataenhet du bruker for å se på denne nettsiden. Du bestemmer selv hvordan din enhet håndterer cookies gjennom innstillinger i din nettleser. Se din nettleser sins hjelpesider for mer informasjon om hvordan du kan blokere eller fjerne cookies.

Vi bruker 1. parts- og 3. parts cookies for ulike formål. En del av cookiene som lagres på din enhet slettes da du forlater vår nettside (session cookies), mens andre ligger kan ligge i opp til 2 år på din enhet for at nettsiden skal kunne kjenne igen deg fra gang til gang om du kommer tilbake (persistant cookies). Vi verner om vår IT-sikkerhet og registrerer derfor informasjon om besøkeren IP-adresse.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og overføring av persondata til en annen virksomhet, samt sletting av personopplysninger som Huskraft Energi ivaretar. Du kan også klage til tilsynsmyndighetene i din jurisdiksjon.

Du har rett til å få innsyn i hvordan Huskraft Energi behandler dine personopplysninger ved å motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon vedrørende vår behandling av dine persondata. Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger. På «Min Side» kan du til enhver tid korrigere informasjon du har gitt til oss eller du kan også ta kontakt med vår kundeservice for å få utført dette. Du har rett til å be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig.

Vi vil kunne overføre persondata i samsvar med dine rettighet til en annen virksomhet, dataportabilitet, såfremt det er aktuelt og teknisk mulig.

Du kan be om sletting av dine personopplysninger hos oss. Vi vil imidlertid beholde nødvendig informasjon for å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. bokføring og regnskap, men slike opplysninger vil bli slettet så snart disse er oppfylt.

Andre parter.

Huskraft Energi er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn for å ivareta strømavtalen. Vi deler bare personopplysninger med våre samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å utføre relevante oppgaver for levering av vår strømavtale til deg. Vi har databehandleravtale med aktuelle parter, og de er forpliktet til å behandle personopplysninger slik vi beskriver det i vår personvernerklæring. Vi bruker offentlig tilgjengelig registre til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Disse registrene fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.

Andre parter inkluderer netteier for levering av strøm, regnskapsleverandør, faktura- og innfordringsleverandører, inkassobyrå for eventuelle inkassokrav, IT-leverandør, samt offentlige myndigheter når det eventuelt er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

 

Huskraft Energi AS har rett til helt eller delvis å overføre strømavtalen til kunde til en annen motpart på uendrede vilkår ved kjøp av kundeportefølje. Kunden har ikke rett til å overføre denne avtalen til en annen motpart, uten Huskraft Energi AS forutgående skriftlige samtykke.

Huskraft Energi overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS/EU.

Gjennomføring av endringer i erklæringen
Dersom vi ser behov for å endre personvernserklæringen, kan oppdateringene fremkomme uten varsel. Ved større endringer vil vi informere om dette ved innlogging på «Min Side» eller sende informasjon på e-post. Personvernserklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Vår håndtering av personvernsopplysninger må til enhver tid være i henhold til norsk lov og særpraksis.