Avtalevilkår & personvern

Når du inngår en strømavtale med Huskraft Energi (heretter kalt: Huskraft Energi), trenger vi noen personopplysninger for å inngå og forvalte denne avtalen. Du blir bedt om å gi oss navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og målpunktid. Formålet er å ivareta strømavtalen som inngås mellom deg som kunde og oss som strømleverandør.

Huskraft Energi innhenter kun personopplysninger som vi mener er tilstrekkelig for å kunne ivareta strømavtalen, og informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål. Personopplysningene vi har registrert om deg er de du oppgir ved avtaleinngåelse. Vi bruker deler av disse opplysningene for å foreta en kredittvurderingssjekk som foretas av ekstern leverandør, men innholdet i kredittvurderingen blir ikke lagret hos Huskraft Energi.

Oppstart & Avslutte kundeforhold

Huskraft Energi har ingen ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra Huskraft Energi bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Huskraft Energi forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. Huskraft Energi forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Oppstart kan skje to dager frem i tid dersom dette er leverandørbytte eller bestillingen blir sendt inn til vårt kundesenter, 3-4 dager dersom dette er profilmålte kunder. For kunder som sitter på pliktleveranse hos sin netteier starter deres oppstart tilbake i tid. Kundebytte/overtakelse av måler kan også ha oppstart tilbake i tid. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men eventuelle faste avgifter vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen. Dersom kunde har flere betalinger utestående forbeholder Huskraft Energi seg retten til å tvang avslutte strømavtalen og sette kunden på pliktleveranse selvom kunde har inngått nedbetalingsplan med vår fakturautsteder Arvato Finance uten varsel.

 

Oppsigelse av strømavtale.

Markedsreglene tillater utflytting av kunde 2 dager frem i tid. Utflytting kan ikke tilbakedateres.  Kunde må sende e-post til info@huskraft.no 5 dager før ønsket oppsigelse dato eller minst 2 dager tidligere i våre åpningstider (man-fre kl 10:00 -15:00).

Priser

Timespotpris (områdepris) fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + gjeldende månedsgebyr, påslag pr KWt, elsertifikat og offentlige avgifter. Priser på våre strømavtaler er inkludert mva. Kunder som ikke er momsplikt blir fakturert med priser uten mva. For kunder som ikke har AMS måler altså profilmålte kunder blir måler avlest mot måndelig spotpris på Nord Pool dersom kunden har en spotprisavtale.

Huskraft Energi forbeholder seg retten til å endre priselementene i alle strømavtaler selskapet tilbyr, med 14 dagers varsel til kundens registrerte e-postadresse. Forbehold om prisendring gjelder også avtaler med bindingstid eller prisgaranti. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Kunde kan i alle tilfeller bytte strømselskap ved å kontakte en annen strømlevendør som tar ansvaret for overføring av strømleveranse. Ved prisendring av avtale kan kunde bytte strømselskap uten noe kostnad eller bruddgebyr. Kunde får da en sluttfaktura frem til dato bytte er registert.

 

Smart Spot

Smart Spot følger spotprisen time for time med 0 øre i påslag og 0 kr i fastbeløp med 14 måneder prisgaranti. Prisgaranti gjelder kun påslag og fastbeløp og ikke resultatet av forvaltning av avtalen. Målet med avtalen er å oppnå en bedre pris enn spotprisen og basert på forvaltningen av avtalen får man et fratrekk på strømprisen eller et tillegg på strømprisen. Avtalen har ingen bindingstid eller bruddgebyr. Etter garantiperioden fortsetter kundeforholdet på avtalen Spot Pluss.

 

Huskraft Solstrøm betingelser

Huskraft Solstrøm gjelder for kunder som produserer egen strøm gjennom solceller. Huskraft Energi tilbyr kun en avtale til kunder med egen produksjon. Dersom eksisterende kunder endres til plusskunde via deres nettselskap havner de automatisk på strømavtalen Huskraft Solstrøm. Avtalen er en time spotprisavtale med 1 øre/kWh i påslag og 19 kr i fastbeløp. Priser er inkludert moms og elsertifikat. Når en plusskunde selger strøm til oss får kunden til enhver tid spotprisen fra strømbørsen NordPool.

 

Avtaler med garantiperiode

Kunder som har avtalen Huskraft Webspot og Huskraft Spot13 skal automatisk etter garantiperioden fortsette kundeforholdet på Huskraft Webspot som en forvaltnings avtale som følger spotprisen time for time med 9 øre i påslag inkludert elsertifikat og offentlige avgifter og 0 kr i fastbeløp. Basert på forvaltningen av avtalen får man et fratrekk på strømprisen hvis våre kraftforvaltere oppnår gevinst. Huskraft Energi tar risikoen dersom våre kraftforvaltere ikke oppnår gevinst. Hvis våre kraftforvaltere ikke oppnår gevinst løper avtalen som en time spotprisavtale med 9 øre i påslag inkludert elsertifikat og offentlige avgifter og 0 kr i fastbeløp. Avtalen faktureres månedlig – etterskuddsvis og har ingen bindingstid.

 

Enkel Spot

Kunder som har avtalen Enkel Spot skal automatisk etter garantiperioden fortsette kundeforholdet på Spot Pluss som en forvaltnings avtale som følger time spotprisen time for time med 9 øre i påslag inkludert elsertifikat og offentlige avgifter og 0 kr i fastbeløp. Basert på forvaltningen av avtalen får man et fratrekk på strømprisen eller et tillegg på strømprisen.

 

Bedriftsavtale

Huskraft Large er time spotprisavtale med 3.5 øre/kWh og 0 kr i fastbeløp. Avtalen har ingen bindingstid. Priser for bedrifer er eks mva

 

Faktura

Alle våre fakturaer faktureres etterskuddsvis. Vi bruker Arvato Finance som vår fakturautsteder og faktura blir sendt fra dem på vegne av Huskraft Energi.

Refundering 

Ved en feilfakturering skal kunde hendvende seg til e-post: info@huskraft.no.

Betingelser 

  • Tilbakebetaling gjelder kun overbelastet beløp og ikke purregebyr, salær eller andre kostnader som kunden har pådratt seg grunnet en sen innbetaling av faktura.
  • Vi bruker Arvato Finance som vår fakturautsteder og tilbakebetaling av trukket eller innbetalt beløp har en kostnad ved utbealing på 75 kr som vil bli trukket fra innbetalt beløp. Dette beløpet går til Arvato Finance og ikke Huskraft Energi.

 

Personvern

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern og følger gjeldende personopplysningslov, herunder også EUs personvernforordning («GDPR») i behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer dine. Dersom du fortsatt skulle ha noen spørsmål om hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er din godkjenning av våre brukervilkår når du inngår strømavtale med oss, våre berettigede interesse i å drive virksomheten vår og det som er nødvendig for å oppfylle våre lovfestede forpliktelser.

Kommunikasjon og markedsføring

Vi vil kommunisere med deg på e-post vedrørende forhold som er aktuelle for å ivareta kundeforholdet. Du vil også få tilgang til din egen «Min Side» portal hvor du vil se oppdatert informasjon om ditt kundeforhold.

Kunder og interessenter vil kunne motta nyhetsbrev fra oss. Det er mulig å reservere seg mot mottak av nyhetsbrev selv om du har en strømavtale med oss. Dette kan gjøres ved avtaleinngåelse, ved å endre innstillinger på «Min Side» eller reservere deg ved å svare på e-posten du mottar. Dersom du har samtykket til å motta vårt nyhetsbrev kan du kalle tilbake dette samtykket.

 

På nettstedet vårt vil du kunne bestille en avtale. Du kan også kontakte oss via telefon, e-post eller brev. Når du kommuniserer med oss på en av disse måtene, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger dersom det er relevant for å betjene din henvendelse.

 

Cookies/Informasjonskapsler
Som de aller fleste nettsider i dag bruker vi informasjonskapsler / cookies for å bedre brukeropplevelsen. Informasjonskapsler hjelper nettstedet å gjenkjenne nettleseren din slik at den lastes opp raskere neste gang du besøker den. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon, men du kan stille inn nettleseren din til å avvise dette eller for å indikere når en informasjonskapsel sendes. Velger du å avvise informasjonskapsler kan noen nettsidefunksjoner ikke fungere optimalt.

Vi bruker 1. parts- og 3. parts cookies for ulike formål. En del av cookiene som lagres på din enhet slettes da du forlater vår nettside (session cookies), mens andre ligger kan ligge i opp til 2 år på din enhet for at nettsiden skal kunne kjenne igen deg fra gang til gang om du kommer tilbake (persistant cookies). Vi verner om vår IT-sikkerhet og registrerer derfor informasjon om besøkeren IP-adresse.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og overføring av persondata til en annen virksomhet, samt sletting av personopplysninger som Huskraft Energi ivaretar. Du kan også klage til tilsynsmyndighetene i din jurisdiksjon.

Du har rett til å få innsyn i hvordan Huskraft Energi behandler dine personopplysninger ved å motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon vedrørende vår behandling av dine persondata. Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger. På «Min Side» kan du til enhver tid korrigere informasjon du har gitt til oss eller du kan også ta kontakt med vår kundeservice for å få utført dette. Du har rett til å be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig.

Du kan be om sletting av dine personopplysninger hos oss. Vi vil imidlertid beholde nødvendig informasjon for å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. bokføring og regnskap, men slike opplysninger vil bli slettet så snart disse er oppfylt.

Andre parter.

Huskraft Energi er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi samler inn for å ivareta strømavtalen. Vi deler bare personopplysninger med våre samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å utføre relevante oppgaver for levering av vår strømavtale til deg. Vi har databehandleravtale med aktuelle parter, og de er forpliktet til å behandle personopplysninger slik vi beskriver det i vår personvernerklæring. Vi bruker offentlig tilgjengelig registre til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Disse registrene fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer.

Andre parter inkluderer netteier for levering av strøm, regnskapsleverandør, faktura- og innfordringsleverandører, inkassobyrå for eventuelle inkassokrav, IT-leverandør, samt offentlige myndigheter når det eventuelt er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

Huskraft Energi overfører ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS/EU.

Gjennomføring av endringer i erklæringen
Dersom vi ser behov for å endre personvernserklæringen, kan oppdateringene fremkomme uten varsel. Ved større endringer vil vi informere om dette ved innlogging på «Min Side» eller sende informasjon på e-post. Personvernserklæringen er tilgjengelig på våre nettsider. Vår håndtering av personvernsopplysninger må til enhver tid være i henhold til norsk lov og særpraksis.